EtusivuTyö ja yrittäminenKaupunkineuvos Rantakokon selvitystyö seutukaupunkien elinvoimaisuudesta on valmistunut

Kaupunkineuvos Rantakokon selvitystyö seutukaupunkien elinvoimaisuudesta on valmistunut

Valtionvarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön asettaman selvityshenkilön, kaupunkineuvos Antti Rantakokon selvitys seutukaupunkien taloudellisesta elinvoimaisuudesta luovutettiin torstaina 12.10.2017. Selvityshenkilön tehtävänä oli ehdottaa toimenpiteitä siitä, miten seutukaupungit pääsisivät nykyistä paremmin osaksi talouskasvua.

Seutukaupungit ovat maakuntakeskuksia pienempiä talousalueensa keskuksia, tyypillisesti maakunnan kakkos- tai kolmoskaupunkeja. Seutukaupungeilla on yhteinen verkosto, joka toimii vertaistukena ja ennakoivan edunvalvonnan välineenä.

Selvityksessä todetaan, että suomalaiset seutukaupungit ovat keskenään erilaisia. Monesti niihin on kuitenkin keskittynyt menestyvää perinteistä teollisuutta, kuten metsä- ja biotalous ja metalliteollisuus. Seutukaupungit ovat menettäneet työpaikkoja rakennemuutoksen ja myös valtionhallinnon keskittämistoimenpiteiden johdosta.

Selvityshenkilö Rantakokko ehdottaa kahdeksaa toimenpidettä. Kokoavana voi pitää ehdotusta siitä, että osana monimuotoista kaupunkipolitiikkaa laaditaan seutukaupunkiohjelma, joka tähtää seutukaupunkien elinvoiman vahvistamiseen. Ehdotuksissa painotetaan seutukaupunkien omaa vastuuta ja rohkeita ratkaisuja elinvoimaisuuden kehittämisessä sekä vahvaa yhteistyötä paitsi seutukaupunkien kesken ja valtion kanssa, myös yhdessä muiden kaupunkien ja toimijoiden kanssa. Esimerkeiksi rohkeista tulevaisuuden tekijöistä Rantakokko nostaa Rauman ja Uudenkaupungin.

Kaupunkineuvos Antti Rantakokko toimi Salon kaupunginjohtajana 1.2.2009 - 31.8.2017.

Lisätietoa aiheesta sekä selvitystyö sähköisessä muodossa löytyy valtioneuvoston sivuilta: http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10623/monimuotoista-kaupunkipolitiikkaa-tarvitaan-tukemaan-seutukaupunkien-elinvoimaa

Julkaistu: 12.10.2017 15:10

Takaisin