EtusivuTyö ja yrittäminenSatoja työpaikkoja Salon seudun yrityksissä

Satoja työpaikkoja Salon seudun yrityksissä

Yritysharava-haastatteluissa tullut esiin paljon työvoimatarpeita

Pääsiäisen jälkeen käynnistyneet Yritysharava-haastattelut ovat edenneet puoliväliin. Yli sata yritystä tähän mennessä haastatellusta vajaasta tuhannesta haastatellusta yrityksestä on ilmoittanut työvoimatarpeista. Parhaimmillaan uusia työpaikkoja on avautumassa lähes kolmesataa, joista osassa on jo rekrytointiprosessi käynnissä. Rekrytointitarpeita on eri puolilla Salon seutua ja kaikilla toimialoilla, mutta erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja kaupan alan yrityksissä.

Myös yritysten kasvunäkymät ovat hyvät, sillä noin kolmannes vastanneista yrityksistä on ilmoittanut kasvuhaluistaan. Yritykset näkevät oppilaitosyhteistyössä hyviä mahdollisuuksia kehittää toimintaansa ja ruokkia kasvua. Runsas sata yritystä on ilmoittanut halun oppilaitosyhteistyöhön.

Haastattelut on otettu vastaan positiivisesti

Tähän mennessä yritysten vastaanotto on ollut positiivista ja haastatteluiden vastausprosentti on ollut lähes 90 prosenttia. Yritykset kokevat, että vastaamalla saadaan liikkeelle erilaisia koulutus- ja kehittämistoimia sekä löydetään osaajia yrityksiin.

Haastattelut jatkuvat toukokuun lopulle asti. Haastattelut tehdään puhelimitse callcenterin toimesta Salon ja Someron kaupunkien, Yrityssalon, Salon seudun ammattiopiston ja Turun ammattikorkeakoulun toimeksiannosta.

Lisätietoja:

Jyrki Sjöholm | jyrki.sjoholm@yrityssalo.fi | puh. 0400 533 854
Tommi Virtanen | tommi.virtanen@yrityssalo.fi | puh. 044 5477 711

Julkaistu: 25.4.2018 09:08

Takaisin