EtusivuTyö ja yrittäminenYli 600 työpaikkaa Salon seudun yrityksissä

Yli 600 työpaikkaa Salon seudun yrityksissä

Keväällä toteutetuissa Yritysharava -puhelinhaastatteluissa yli 252 yritystä on ilmoittanut rekrytointisuunnitelmistaan. Parhaimmillaan rekrytointitarve on jopa 630 henkilöä. Osassa yrityksiä rekrytointiprosessi on jo käynnissä mutta suurin osa rekrytoinnista on vasta käynnistymässä. Yritykset ovat valmiita myös kouluttamaan oppimishaluisen henkilön tehtävään lyhyellä koulutuksella, ilman että henkilöllä on ammattitutkintoa. Haastatteluissa ilmeni, että rekrytointitarpeita on eri puolilla Salon seutua ja kaikilla toimialoilla, mutta erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja kaupan alan yrityksissä.

Haastattelut vahvistavat kuvaa alueen positiivisesta vireestä. Reilu neljännes vastanneista yrityksistä on ilmoittanut kasvuhaluistaan. Yritykset näkevät myös oppilaitosyhteistyössä hyviä mahdollisuuksia kehittää toimintaansa ja ruokkia kasvua. Haastatteluissa esille nousseisiin yritysten tarpeisiin on vastattu aktiivisesti koko projektin ajan kontaktoimalla yrityksiä toimijoiden toimesta. Haastattelujen tulokset antavat hyvän pohjan tulevaisuuden palvelutarjonnan sekä erilaisten koulutus- ja kehittämishankkeiden suunnitteluun yritysten tarpeiden pohjalta.

Yritysharava-haastatteluilla selvitettiin aktiivisten yritysten työvoima-, osaamis- ja kehittämistarpeita kevään aikana Salon ja Someron kaupunkien, Yrityssalon, Salon seudun ammattiopiston ja Turun ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Yhteensä yrityksiä tavoitettiin 2126, joista Salosta oli 1762 ja Somerolta 363.
Tulosten yhteenveto

Lisätietoja
Jyrki Sjöholm, , p. 0400 533 854
Tommi Virtanen, , p. 044 5477 711

Julkaistu: 7.6.2018 08:00

Takaisin