Yhteistyöverkostot

Kaupunki on aktiivinen toimija yhteistyöverkostoissa. Verkostojen ja sidosryhmäyhteistyön avulla kaupunki valvoo omaa ja alueensa elinkeinoelämän etua. Verkostojen avulla saadaan tietoa ja levitetään tietoa. Tärkeitä ovat myös verkostoista löydettävät kaupunki- ja elinkeinokehittämiseen kumppanit, uudet ideat ja rahoitusmahdollisuudet.

Salo on mukana muun muassa seuraavissa yhteistyöverkostoissa:

Kaupunki tarjoaa mielellään esimerkiksi ystävyyskaupunkikontaktejaan yritysten käyttöön.