Yritysmyönteinen kaupunki

Salossa puhaltaa muutoksen tuulet. Menestyvä ja monipuolinen elinkeinorakenne on tärkeä niin työllisyyden kuin kaupungin uudistumiskyvyn kannalta. Salo haluaa olla Suomen paras paikka yrittää ja pyrkii vaikuttamaan siihen kaikessa toiminnassaan.

Aktiivinen ja avoin yhteistyö alueella toimivien yrittäjien ja yritysten kanssa on kaupungin toiminnan keskiössä. Yritysten asiointi kaupungin kanssa on tehty sujuvaksi sekä kohtaamisia ja vaikutusväyliä päättäjien, virkamiesten ja yritysten välillä on lisätty. Päätöksentekoon on otettu mukaan yritysvaikutusten arviointi, jota kehitetään yhä paremmaksi yhdessä yrittäjien kanssa.

Yhteistyötä tehdään aktiivisesti Salon alueen yrittäjäyhdistysten kanssa, joita Salossa on viisi. Kuukausittain kaupunginjohto ja yrittäjäyhdistysten puheenjohtajat tapaavat varmistaakseen yhteisten asioiden etenemisen. Kaupungissa toimii myös viisi yritysaluetoimikuntaa, jotka kehittävät yrittämisen mahdollisuuksia kyseisillä alueille. Myös yrittäjyyskasvatuksen parissa saamme tehdä yhteistyötä yrittäjien kanssa, tavoitteenamme rohkaista nuoriamme yritteliäisyyteen ja yrittämiseen.

Kaupunki tarjoaa yrityksille neuvonta- ja kehittämispalveluja elinkeinoyhtiö Yrityssalon kautta. Yrityssalo on Salon kaupungin elinkeinoyhtiö, jonka ydintehtäviä ovat alueen yrityspalvelut, sijoittumispalvelut sekä yrittäjäksi tähtääville suunnatut palvelut.

Kaupungin kansainvälinen verkosto on hyödynnettävissä yritysten käyttöön. Pystymme avaamaan ovia ja löytämään tarvittavia kumppaneita elinkeinoelämän tarpeisiin.