Lomituspalvelut

Lyhyesti lomituksesta

Kenelle lomituspalveluja

Maatalouslomituspalveluja voivat käyttää pakollisesti MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät, joilla on kotieläimiä. Lomituspalveluja voi saada maatalousverotuksen piiriin kuuluvan kotieläintalouden harjoittamiseen. Maatalousyrittäjän tulee osallistua itse säännöllisesti omalla tehtäväosuudellaan kotieläinten hoitotöihin, jotta hän voi saada lomituspalveluja.

Lomituspalveluetuudet

Lomituspalveluina maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada vuosilomaa ja sijaisapua maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaisesti. Lisäksi vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada maksullista lomituspalvelua. Vuosiloma on tarkoitettu päätoimisille kotieläintalouden harjoittajille. Sijaisapua myönnetään, kun maatalousyrityksen töistä säännöllisesti huolehtinut yrittäjä ei tilapäisesti pysty huolehtimaan tilan päivittäisistä kotieläinten hoitotöistä. Sijaisapua voi saada myös sivutoiminen maatalousyrittäjä, joka harjoittaa kotieläintuotantoa. Vuosiloma on maksutonta, sijaisavusta peritään maksu. Vuosilomaan oikeutetut yrittäjät voivat saada max. 120 h tuettua maksullista lomitusta vuodessa, tämän edellytys kuitenkin on, että halukkuus sen mahdolliseen käyttöön on ilmoitettu vuosilomahakemuksella. Lisäksi maatalousyrittäjä voi ostaa täysin maksullista lomitusta.

Maatalouslomituksen järjestäminen

Paikallisyksikön kautta maatalousyrittäjä voi saada maatalouslomittajan tekemään lomituspalveluihin kuuluvat työt tilalla. Maatalousyrittäjä voi tilakohtaisesti valita, käyttääkö hän kunnallista lomituspalvelua vai järjestääkö lomitukset itse. Valinnan vaihdoksesta on ilmoitettava kirjallisesti lomitusvuotta edeltävän vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kesken lomitusvuoden vaihto ei ole mahdollista. Itse järjestetystä lomituksesta kunta maksaa lomituspalveluyrittäjälle korvauksen.

Lomitusta hoitavat paikallisyksiköt.

Lomituspalvelut Salossa

Lomituspalvelut ovat lakisääteistä toimintaa, jota Suomessa hoidetaan 42 paikallisyksikön voimin. Salon paikallisyksikkö palvelee Varsinais-Suomessa salolaisten lisäksi Turun, Paimion, Kaarinan, Kemiönsaaren, Liedon, Paraisten, Marttilan, Kosken Tl sekä Sauvon maatalousyrittäjiä. Läntisellä Uudellamaalla palvelujemme piirissä ovat Raasepori, Hanko, Inkoo, Kirkkonummi, Lohja sekä Siuntio. Tiloja on tällä hetkellä 307, joilla on yhteensä 445 lomitettavaa yrittäjää. Palveluksessamme on n. 45 lomittajaa ja hallinnossa työskentelee 3,35 hlöä; vastuuhenkilön (1,0 hlö) lisäksi lomituspalveluohjaajat (1,75 hlö) sekä lomituspalvelusihteeri (0,6 hlö).
Yrittäjän tulee hakea vuosilomaoikeutta vuosittain lomahallinnon määräämään ajankohtaan mennessä. Hakemuksen voi normaalisti jättää myös sähköisesti osoitteessa www.lomitus.fi. Uuden yrittäjän on varminta ottaa yhteyttä suoraan paikallisyksikköön lomituspalveluihin liittyvissä asioissa. Varmimmin tavoitat osoitteesta .
Kaikki tarvittavat LOMAKKEET löytyvät Melan sivuilta.

Salon lomituspalvelut löytyy nyt myös Facebookissa, jonne päivitämme mm. ohjelmaa käyttökatkoista.