Työllistymispalvelut / Waltti

Waltissa tarjotaan tehokkaalla työotteella työttömälle asiakkaalle asiakaslähtöistä, moniammatillista ja kokonaisvaltaista tukea ja palveluja asiakkaan työllistymispolun eri vaiheisiin. Waltin tavoitteena on, että asiakas siirtyy avoimille työmarkkinoille. Lisäksi Waltti palvelee yrityksiä, yksityishenkilöitä sekä kaupungin yksiköitä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Waltissa korjataan vanhaa ja rakennetaan uutta.