Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Tarkoituksena on parantaa työttömän henkilön työ- ja toimintakykyä sekä edistää paluuta avoimille työmarkkinoille tai edistää osallistumista muihin työkykyä ohjaaviin palveluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan voi aloittaa aktivointisuunnitelman tekemisen jälkeen. Suunnitelman tekee Te-toimiston asiantuntija, sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja ja työtön työnhakija yhdessä.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Työtoimintaa toteutetaan kaupungin omissa yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, valtiolla ja uskonnollisissa yhdyskunnissa. Työtoimintaa voi olla esim. avustavat tehtävät päiväkodissa, suurtalouskeittiössä, kirjastossa, vanhustyössä sekä erilaisia kädentaitoja vaativat tehtävät.

Kuntouttavan työtoiminnan sisältö

  • suunnitelmaan perustuvaa ja toimintakyvyn mukaista
  • mielekästä ja riittävän vaativaa, toisille lähellä työelämää ja toisille totuttautumista työelämän pelisääntöihin
  • yksilöllisesti räätälöityä huomioiden sekä osallistujan kyvyt, taidot, toiveet ja tavoitteet että työtoimintapaikan tarpeet.

Kuntouttavan työtoiminnan kesto

  • järjestetään 3-24 kuukauden jaksoksi kerrallaan
  • toimintapäiviä voi olla 1-4 pv/vk
  • vähintään 4 tuntia/pv.

Toimeentulo kuntouttavan työtoiminnan aikana

  • työmarkkinatuki ilman tarveharkintaa
  • kulukorvaus 9 e/toimintapäivä
  • matkakorvaus halvimman matkustustavan mukaan
  • (kulukorvaus ja matkakorvaus eivät pienennä asiakkaan muita etuisuuksia)

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työmarkkinatukeen voidaan maksaa korotusosaa enintään 200 päivältä. Korotusosa on 4,74 e/ pv.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisen ajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa. Kunta järjestää kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa työssä/työmatkalla tapahtuneet tapaturmat ja niistä aiheutuvat hoitokulut. Työtoiminnassa sovelletaan työturvallisuuslakia.


Kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä, kevät 2019

Salon kaupungin työllisyyspalveluiden kuntouttavan työtoiminnan ryhmät

NYT-ryhmä
Tukea työllistymiseen -ryhmä
TYKY -ryhmä

Salon kansalaisopiston kuntouttavan työtoiminnan ryhmät


Bändikurssi työttömille
Itseilmaisua ja improvisaatioita
Luonnonmukainen kotitarveviljely
Hyvän mielen englantia
Kotisivujen ja blogien toteuttaminen Wordpress -ohjelmalla
Mielen ja kehon huolto naisille
Aurinkoiset alkeet espanjaan
Internetin ilmaisohjelmien ja pilvipalveluiden hyödyntäminen
Kotistudion aapinen
Neuleita ja ompelua
Suomea toiminnallisesti ja tukea hyvinvointiin
Tukea Suomenkieliseen työnhakuun maahanmuuttajille
Tutustu kuvataiteeseen
Viron kielen alkeet

A-klinikkasäätiön kuntouttavan työtoiminnan ryhmät

Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä

Muurlan Opiston kuntouttavan työtoiminnan ryhmät

Joustava keho, joustava mieli
Kuvista kuviin -ryhmä

SALVA ry:n kuntouttavan työtoiminnan ryhmät

Taidepaja 2019
Virtaa, voimaa ja hyvää mieltä, TULES-ryhmä 2019

Suomen talousopetuksen tuki ry:n kuntouttavan työtoiminnan ryhmät

Kevät ja syksy 2019

Salon alueen työttömät ry:n kuntouttavan työtoiminnan ryhmät

Työnhaun ATK-taidot ja liikunta

Elämänlaatu ry:n kuntouttavan työtoiminnan ryhmät


Kuntoon- ja Elä -ryhmät

Kalliolan setlementin kuntouttavan työtoiminnan ryhmät

Hyvän elämän opisto -yleisesite
Hyvän elämän opisto, kevät 2.4. - 2.7.2019
Osaamisen kehittäminen ja kiinnostuksen kohteet
Päihteettömyys, mielenterveys, arjen- ja elämänhallinta
Taide, kulttuuri ja itseilmaisu