Kuntouttava työtoiminta

Tiedote 17.3.2020

Koronavirusepidemian leviämisen hidastamiseksi maan hallitus on eilen linjannut, että kaikki kuntouttava työtoiminta lakkautetaan ajalla 18.3. -13.4.2020.

Kuntouttavaa työtoimintaa ei järjestetä 18.3.-13.4.2020 välisenä aikana Salon alueella.

Lisätietoja antaa kuntouttavan työtoiminnan tiimi.

_____________________________________________________________________________________________________


Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Tarkoituksena on parantaa työttömän henkilön työ- ja toimintakykyä sekä edistää paluuta avoimille työmarkkinoille tai edistää osallistumista muihin työkykyä ohjaaviin palveluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan voi aloittaa aktivointisuunnitelman tekemisen jälkeen. Suunnitelman tekee TE-toimiston asiantuntija, sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja ja työtön työnhakija yhdessä.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Työtoimintaa toteutetaan kaupungin omissa yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, valtiolla ja uskonnollisissa yhdyskunnissa. Työtoiminta voi olla työnomaista toimintaa, esim. avustavat tehtävät päiväkodissa, suurtalouskeittiössä, vanhustyössä jne., työpajatoimintaa; tekstiili, puutyö, catering, ohjelmointi, kiinteistöhuolto jne. tai ryhmämuotoista toimintaa, ks. ryhmät alempana tällä sivulla.

Kuntouttavan työtoiminnan sisältö

  • suunnitelmaan perustuvaa ja toimintakyvyn mukaista
  • mielekästä ja riittävän vaativaa, toisille lähellä työelämää ja toisille totuttautumista työelämän pelisääntöihin
  • yksilöllisesti räätälöityä huomioiden sekä osallistujan kyvyt, taidot, toiveet ja tavoitteet että työtoimintapaikan tarpeet.

Kuntouttavan työtoiminnan kesto

  • järjestetään 3-24 kuukauden jaksoksi kerrallaan
  • toimintapäiviä voi olla 1-4 pv/vk
  • vähintään 4 tuntia/pv

Toimeentulo kuntouttavan työtoiminnan aikana

  • työmarkkinatuki ilman tarveharkintaa
  • kulukorvaus 9 e/toimintapäivä
  • matkakorvaus halvimman matkustustavan mukaan
  • (kulukorvaus ja matkakorvaus eivät pienennä asiakkaan muita etuisuuksia)

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työmarkkinatukeen voidaan maksaa korotusosaa enintään 200 päivältä. Korotusosa on 4,74 e/ pv.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisen ajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa. Kunta järjestää kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa työssä/työmatkalla tapahtuneet tapaturmat ja niistä aiheutuvat hoitokulut. Työtoiminnassa sovelletaan työturvallisuuslakia.

Kuntouttava työtoiminta ESITE asiakkaille (pdf)
Kuntouttava työtoiminta ESITE ohjaajille ja järjestäjille (pdf)

Palveluseteli

Olemme lisäämässä palveluseteliä palveluvalikoimaamme.

Palveluseteli on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, jotka ovat kuntouttavan työtoiminnan lain piirissä.

Palveluntuottajan on oltava Salon kaupungin hyväksymä ja toimijan kanssa on tehty palveluntuottamisen sopimus. Palveluntuottajaksi voi hakea kuntayhtymä, rekisteröity yhdistys tai säätiö, valtion virasto tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta.

Palveluntuottajia varten on laadittu toimintaohje:
Sääntökirja, Kuntouttavan työtoiminnan palveluseteli, Salon kaupunki

Lisätietoja palvelusetelistä: työllisyyspalveluiden esimies Minna Virta,


Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät

Salon kaupungin työllisyyspalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntouttavan työtoiminnan ryhmät, kevät 2020

TYKY 1-ryhmä - Luonto tutuksi
TYKY 2 -ryhmä - Toimintaa ja työkykyä
Voimavara -ryhmä
Soolo - sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta

Salon kansalaisopiston kuntouttavan työtoiminnan ryhmät, kevät 2020

LUONTO JA YMPÄRISTÖ
Luonnonmukainen kotitarveviljely

TERVEYS
Mielen ja kehonhuoltokurssi naisille

KIELET
Suomen kieltä
Suomea, käsitöitä ja kuvataidetta
Mediaa ja suomen kielen opiskelua
Englannin keväiset alkeet
Hyvän mielen englantia
Espanjaa alusta
Espanjan jatkokurssi
Viron kielen alkeet

KUVATAIDE
Tutustu kuvataiteeseen
Syvenny kuvataiteeseen

TEATTERI
Sosiaalinen sirkus miehille

MUSIIKKI
Kotistudion aapinen - nyt äänitetään

KÄDENTAIDOT
Tekstiilikäsityöt
Nikkarointi ja ropauskurssi

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Tietokoneen peruskäyttötaidot haltuun
Sähköinen asiointi ja pilvipalvelut tietokoneella ja älypuhelimella

Yhdistysten, säätiöiden ja muiden toimijoiden kuntouttavan työtoiminnan ryhmät

ARJENHALLINTA /VELKANEUVONTA
KUNTOON -ryhmä ja ELÄ -ryhmä
Talousstartti ja Arjen varat
Elämäntaito (ELTA)
Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä

TERVEYS JA HYVINVOINTI
Hyvinvointiin opastava kannustava ja tukeva (HYVO)
Virtaa, voimaa ja hyvää mieltä

ITSEILMAISU, TAIDE JA KULTTUURI
Taide, kulttuuri ja itseilmaisu (TAKU)
Taidepaja
Kuvista kuviin

TYÖNHAKU JA OSAAMINEN
Osaamisen kehittäminen ja kiinnostuksen kohteet (OSKE)
Työnhaun ATK-taidot ja liikunta