Kuntouttava työtoiminta

_____________________________________________________________________________________________________
Tiedote 6.5.2020

Valtioneuvosto antoi 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. Valtioneuvosto suositteli tässä yhteydessä, että nyt suljettuna olevat julkiset sisätilat (mukaan lukien kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset) avataan 1.6.2020 alkaen hallitusti ja asteittain. Suositukset ovat voimassa 31.7. asti.

Toimintamuodot 1.6. ja 31.7.2020 välisenä aikana :
Kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä toteutettavia toimintamuotoja voidaan 1.6. lukien alkaa jälleen toteuttaa. Käytännön toteutustavoissa on huomioitava yleiset väljyys- ja hygieniaohjeet, joita mm. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on antanut koronavirustartuntojen varalle. Yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia koskevat kokoontumisrajoitukset eivät koske kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalihuollon palveluita ja toimintamuotoja. Lähitoiminnan lisäksi vaihtoehtoisia toimintamuotoja voivat olla edelleen esim. verkkovalmennus, etäkonsultaatiot, etäohjaus -uraohjaus -etätehtävät ja yksilöohjeistus (esimerkiksi yksilöllinen toimintapäiväkirja tai lukujärjestys).

Lisätietoja STM ohjeesta kunnille
_____________________________________________________________________________________________________


Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Tarkoituksena on parantaa työttömän henkilön työ- ja toimintakykyä sekä edistää paluuta avoimille työmarkkinoille tai edistää osallistumista muihin työkykyä ohjaaviin palveluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan voi aloittaa aktivointisuunnitelman tekemisen jälkeen. Suunnitelman tekee TE-toimiston asiantuntija, sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja ja työtön työnhakija yhdessä.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Työtoimintaa toteutetaan kaupungin omissa yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, valtiolla ja uskonnollisissa yhdyskunnissa. Työtoiminta voi olla työnomaista toimintaa, esim. avustavat tehtävät päiväkodissa, suurtalouskeittiössä, vanhustyössä jne., työpajatoimintaa; tekstiili, puutyö, catering, ohjelmointi, kiinteistöhuolto jne. tai ryhmämuotoista toimintaa, ks. ryhmät alempana tällä sivulla.

Kuntouttavan työtoiminnan sisältö

  • suunnitelmaan perustuvaa ja toimintakyvyn mukaista
  • mielekästä ja riittävän vaativaa, toisille lähellä työelämää ja toisille totuttautumista työelämän pelisääntöihin
  • yksilöllisesti räätälöityä huomioiden sekä osallistujan kyvyt, taidot, toiveet ja tavoitteet että työtoimintapaikan tarpeet.

Kuntouttavan työtoiminnan kesto

  • järjestetään 3-24 kuukauden jaksoksi kerrallaan
  • toimintapäiviä voi olla 1-4 pv/vk
  • vähintään 4 tuntia/pv

Toimeentulo kuntouttavan työtoiminnan aikana

  • työmarkkinatuki ilman tarveharkintaa
  • kulukorvaus 9 e/toimintapäivä
  • matkakorvaus halvimman matkustustavan mukaan
  • (kulukorvaus ja matkakorvaus eivät pienennä asiakkaan muita etuisuuksia)

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta työmarkkinatukeen voidaan maksaa korotusosaa enintään 200 päivältä. Korotusosa on 4,74 e/ pv.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisen ajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa. Kunta järjestää kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa työssä/työmatkalla tapahtuneet tapaturmat ja niistä aiheutuvat hoitokulut. Työtoiminnassa sovelletaan työturvallisuuslakia.

Kuntouttava työtoiminta ESITE asiakkaille (pdf)
Kuntouttava työtoiminta ESITE ohjaajille ja järjestäjille (pdf)

Palveluseteli

Olemme lisäämässä palveluseteliä palveluvalikoimaamme.

Palveluseteli on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, jotka ovat kuntouttavan työtoiminnan lain piirissä.

Palveluntuottajan on oltava Salon kaupungin hyväksymä ja toimijan kanssa on tehty palveluntuottamisen sopimus. Palveluntuottajaksi voi hakea kuntayhtymä, rekisteröity yhdistys tai säätiö, valtion virasto tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta.

Palveluntuottajia varten on laadittu toimintaohje:
Sääntökirja, Kuntouttavan työtoiminnan palveluseteli, Salon kaupunki

Lisätietoja palvelusetelistä: työllisyyspalveluiden esimies Minna Virta,


Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät kesä/syksy 2020

Kevään ryhmät ovat päättyneet. Päivitämme alkavia kesän ja syksyn ryhmiä sitä mukaan kun mahdollista. Ota tarvittaessa yhteyttä Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajiin tai työnsuunnittelijoihin.

Salon kaupungin työllisyyspalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntouttavan työtoiminnan ryhmät

TYKY 1-ryhmä - Luonto tutuksi
TYKY 2 -ryhmä - Toimintaa ja työkykyä
Voimavara -ryhmä
Soolo - sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta

Waltin hyvinvointivalmennus
Tukea työllistymiseen syksy 2020

Salon kansalaisopiston kuntouttavan työtoiminnan ryhmät

Katso kaikki syksy 2020 kurssit tästä (pdf)
tarkempi sisältö Salo vapaalla sivustolta tästä tai alla olevista linkeistä.

LUONTO JA YMPÄRISTÖ
Luonnonmukainen kotitarveviljely

TERVEYS
Mielen ja kehonhuoltokurssi naisille

KIELET
Suomen kieltä
Suomea ja käsitöitä
Mediaa ja suomen kielen opiskelua
Englannin kielen alkeet
Hyvän mielen englantia
Espanjan jatkokurssi

KUVATAIDE
Tutustu keramiikkaan
Piirustus ja maalaus, syventävä ryhmä

TEATTERI
Itseilmaisun kurssi
Sirkuskurssi

MUSIIKKI
Kotistudion aapinen

KÄDENTAIDOT
Tekstiilikäsityöt

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Tietokoneen peruskäyttötaidot haltuun
Sähköinen asiointi ja pilvipalvelut tietokoneella ja älypuhelimella

Yhdistysten, säätiöiden ja muiden toimijoiden kuntouttavan työtoiminnan ryhmät

ARJENHALLINTA /VELKANEUVONTA
KUNTOON -ryhmä ja ELÄ -ryhmä
Talousstartti ja Arjen varat
Elämäntaito (ELTA) syksy 2020

TERVEYS JA HYVINVOINTI
Hyvinvointiin opastava kannustava ja tukeva (HYVO) kesä 2020
Virtaa, voimaa ja hyvää mieltä syksy 2020

ITSEILMAISU, TAIDE JA KULTTUURI
Taide, kulttuuri ja itseilmaisu (TAKU) syksy 2020
Kuvista kuviin syksy 2020

TYÖNHAKU JA OSAAMINEN
Osaamisen kehittäminen ja kiinnostuksen kohteet (OSKE) kesä 2020
Työnhaun ATK-taidot ja liikunta syksy 2020