Waltin työpajatoiminta

Waltin työpajatoiminta tarjoaa työllistymistä tukevaa valmennusta TYP:n ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille. Waltissa tehdään monenlaisia tilaustöitä kaupungin eri palvelualueille ja yhteistyökumppaneille sekä omia tuotteita myyntiin. Waltissa toimii Halli, Tekstiili- ja kädentaitopaja, Catering, Komppi ja Iskuryhmä. Salo IoT Campuksella toimii WLab.

Komppi

Kompissa toiminta painottuu arjenhallintaan ja sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin. Vieraillaan eri kulttuuri- ja urheilupaikoissa, laitetaan ruokaa ja osallistutaan Waltin työtoimintaan.

Halli

Hallin pajalla tehdään erilaisia puutöitä: korjataan vanhaa ja rakennetaan uutta. Lisäksi tehdään puun pintakäsittelytöitä. Merkittävä osa Hallin työstä on Salon kaupungin eri palvelualueille tehtäviä tilaustöitä.

Tekstiili- ja kädentaitopaja

Tekstiili- ja kädentaitopajassa kokeillaan erilaisia tekniikoita (esim. kirjonta, virkkaus, ompelu ja verhoilu), opetellaan ja valmistetaan erilaisia kädentaitoihin ja tekstiilitöihin liittyviä töitä sekä suunnitellaan ja tehdään Waltin omat myyntiin menevät tuotteet. Pajalla on tehty erilaisia tilaustöitä kuten teatteripuvustuksia ja huonekalujen entisöintitöitä.

Catering

Catering-keittiössä tehdään päivittäin ruokaa myyntiin talossa työskenteleville. Tilattavissa on myös tarjottavaa kaupungin eri hallintokuntien kokouksiin ja tilaisuuksiin. Käytännön cateringtöiden lisäksi tutustutaan ravinto-oppiin ja terveellisen ruoan valmistamiseen.

Iskuryhmä

Toiminta palvelee kaupungin eri hallintokuntia ja yksiköitä eri puolilla Saloa. Iskuryhmä maalaa, remontoi sekä kunnostaa pihoja, uimarantoja ja puistoalueita. Kaupungin sisäiset ja sosiaaliset muutot ovat oleellinen osa toimintaa.

WLab

IT-alan paja toimii Salo IoT Campuksella. Pajalla voidaan todentaa työnhakijoiden osaamista, verkottaa heitä alan yritysten kanssa, ohjata pohjakoulutuksen tai -osaamisen kautta jatko-opintoihin, perehdyttää ajantasaisiin järjestelmiin, työllistää alan yrityksiin, tarjotaan työelämälähtöisiä harjoitustöitä. WLab-paja on osa Salon kaupungin työllisyyspalveluiden työpajojen toimintaa.