Työnhakijan Salo - yhdeltä sivustolta koottua tietoa työnhakijoiden palveluista

Työnhakijan Salo -sivustolta löydät kootusti tietoa työnhaun tueksi. Käytössäsi on myös Chat -palvelu, jonka kautta voit kysellä koulutus- ja työnhakuun liittyvistä asioista sekä kaupungin työllisyyspalveluista.

Sivusto perustuu eri teemojen alle koottuihin linkkeihin. Työnhakuun, työkyvyn ylläpitoon, koulutukseen, vapaa-aikaan ja talouteen liittyvät alasivut sisältävät lukuisia linkkejä paikallisiin ja valtakunnallisiin palveluihin. Lisäksi tietyille kohderyhmille eli nuorille, juuri työttömäksi jääneille ja maahanmuuttaja-työnhakijoille on koottu omat teemasivut.

Sivusto on avattu syksyllä 2019 ja sitä kehitetään edelleen. Palautetta sivuston toimivuudesta toivotaan työnhakijoilta.
Palautetta voi lähettää Voimalan asiakasneuvojalle Leena Ertemille osoitteeseen:

Sivuston ylläpito kuuluu Salon kaupungin työllisyyspalveluiden työnhakijoiden palvelupiste Voimalan toimintaan.