VOITTO -

Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen kehittämishanke

Ajankohtaista

Vuoden 2018 palkkatukipaikat, edelleensijoitukseen osallistuminen/ salolaiset yritykset ja yhdistykset

VOITTO-hankkeen palvelut

Työnhakijalle

Tule keskustelemaan työntekijöidemme kanssa. Etsitään yhdessä juuri sinun elämäntilanteeseesi sopivin ratkaisu.
* työelämään hakeutuvat, yhteydenotot työelämäkoordinaattori Marjut Laaksonen, 044 778 2157,
* koulutukseen ja/tai uudelle uralle hakeutuvat, yhteydenotot ohjaaja Kaisa Järvinen, 044 770 4581,

Työnhaku-paja kaikille työpaikkaa etsiville

VOITTO-hankkeen Työnhaku-pajalla saat ohjausta työn ja työssäoppimispaikan hakuun. Työnhaku-pajalle voivat tulla kaikki salolaiset työnhakijat, jotka kaipaavat apua tai vinkkejä työnhakuun.
Opastamme myös CV:n, työ- tai koulutushakemuksen tekemisessä ja ohjaamme CV-netin ja Kuntarekryn käytössä. Saat myös ohjausta asiakirjojen täyttämisessä (esim. Kelan ja TE-toimiston lomakkeet).

Lisätietoja:
Kaisa Järvinen, 044 770 4581,
Aikataulu

Opinnollistamisen kautta koulutukseen

Opinnollistaminen on työpajalla tai muussa työpaikassa hankittavan osaamisen tunnistamista ja dokumentoimista. Opinnollistaminen sopii työpajalla työskenteleville, kuntouttavassa työtoiminnassa oleville, työkokeilijalle, palkkatukityössä olevalle ja oikeastaan kenelle vaan, joka haluaa opetella jonkin ammatillisen tutkinnon mukaisia työtehtäviä.

Opinnollistamisessa osaaminen tehdään näkyväksi, usko omiin taitoihin lisääntyy ja henkilö saavuttaa ammatilliseen tutkintoon tarvittavaa osaamista. Opinnollistamisjaksosta annetaan osaamistodistus. Osaaminen voidaan tunnistaa oppilaitoksessa mikä tarkoittaa sitä, että opiskeluaika lyhenee.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Reija Kiviluoto, 044 770 4532,
Kaisa Järvinen, 044 770 4581,
Esite

Mentoroinnista tukea työnhakuun

Oletko kiinnostunut mentoroinnista? Haluaisitko toimia mentorina taikka aktorina?
Mentorointi on menetelmä, jossa kokenut ammattilainen (mentori) jakaa omaa osaamistaan ja tietojaan kokemattomammalle (aktori). Mentorointi voi olla työpaikkaa etsivälle hyvä keino päivittä osaamistaan työnhausta ja omasta tai uusista ammateista.

Lisätietoja:
Kaisa Järvinen, 044 770 4581,
Irmeli Leino, 044 907 5495,
Esite

Tukea työkyvyn ylläpitämiseen

Tervetuloa torstaisin liikkumaan, pelaamaan pallopelejä, kuntosalille treenaamaan, jumppaamaan, tekemään kävelylenkkejä yms. Salohalli on torstaisin klo 12 - 14 varattu kaiken tasoisille liikkujille. Osallistuminen on maksutonta.
Katso Kunnon torstaiden aikataulu täältä.

Lisätietoja:
Irmeli Leino, 044 907 5495,

Maahanmuuttajien keskusteluryhmä Kielikahvila

Maahanmuuttajien keskusteluryhmä Kielikahvila kokoontuu kahvila Bizarressa (Helsingintie 2) keskiviikkoisin klo 16.00 -18.00.
Tervetuloa mukaan.

Lisätietoja:
Kaisa Järvinen, 044 770 4581,

Voimala 2.0 - salolaisten työnhakijoiden asiakaspalvelupiste

VOITTO-hanke on ollut keskeisessä roolissa työnhakijoiden palvelupisteen Voimalan perustamisessa. Voimala 2.0 on avoinna arkisin klo 10.00 - 15.00. Palvelupisteessä toimii myös kahvila. Lisätietoja sekä tulevien viikkojen ohjelmat löydätte täältä.

Tiedätkö oikeutesi palkkatukeen - selvittämisen arvoinen asia

Työnhakija - palkkatuki kiinnostaa yrityksiä, joten selvitä TE -toimistosta voiko työnantaja saada palkkatukea palkatessaan sinut.
Työnantajat ovat erittäin tyytyväisiä vaihtoehtoon hakea TE -toimistosta ehdokkaita ilman avointa hakua, ns. "hiljaisella haulla", pidä siis työnhakutietosi TE -toimistossa ajan tasalla.
Ole aktiivinen työnhaussa, käytä useampaa kuin yhtä tai kahta hakukanavaa ja lähetä avoimia hakemuksia sinua kiinnostaviin yrityksiin.

Yrittäjälle

Tarjoamme konkreettista apua tarvittaessa vaikkapa kädestä pitäen esimerkiksi palkkauskustannusten laskemisessa. Yrityskoordinaattorillamme Juha Metsänojalla on erinomaiset kontaktit Salon alueen yrityksiin ja laaja-alainen tuntemus palkkauksen eri tukimuodoista.
Voitte hakea Salon kaupungilta työllistämistukea 600,00 e/kk sekä kertaluonteista rekrytointipalkkiota 1800,00 e. Kaupunki voi myöntää palkkatukea salolaiselle tai Saloon sijoittuvalle työnantajalle salolaisen pitkäaikaistyöttömän
tai nuoren alle 30-vuotiaan ilman palkkatyökokemusta olevan työllistämiseen. Pitkäaikaistyöttömäksi katsotaan yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä ollut henkilö ja nuorella tarkoitetaan ilman aiempaa palkkatyökokemusta olevaa alle 30-vuotiasta henkilöä ilman työttömyyden
kestovaatimusta. Kertaluonteinen rekrytointipalkkio voidaan myöntää edellä mainituille työnantajille, mikäli kaupungin työllistämistuella aikaansaatu työsuhde kestää ilman lomautuksia vähintään yhden kalenterivuoden. Lue lisää täältä.

Älä jää tuskailemaan osaajien rekrytointiin liittyvien paperitöiden kanssa - ammattilaisemme Juha auttaa Teitä mielellään.
Meillä on myös osaajia tarjolla.

Ota yhteyttä:
Juha Metsänoja, 044 546 0043,

Yhteistyömalli Kolmituotteen - Salon Seudun Työkeskus Oy:n kanssa

Kolmituotteen, Salon kaupungin ja Yrityssalon yhteistyömallissa Kolmituote palkkaa VOITTO-työllisyyshankkeen osaajia. Kolmituote jatkosijoittaa henkilön Salon alueen yritykseen. Jatkosijoitusyritys osallistuu palkkauskustannuksiin 1000,00 eurolla kuukaudessa. Yrityksellä ja työntekijällä on käytössään Kolmituotteen tuki koko työsuhteen ajan.

Lisätietoja:
Juha Metsänoja, 044 546 0043,
Esite

Nuorten yrittäjyystuki

Työllisyyspalvelut tukee nuoria yrittäjyydessä. Salon kaupunki myöntää nuorille yrittäjille 200,00 euron starttirahan. Yrittäjyyskampanja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Salon 4H-yhdistyksen kanssa. Lue lisää täältä.

Lisätietoja:
Juha Metsänoja, 044 546 0043,

Perustietoa hankkeesta

VOITTO on Salon kaupungin koordinoima työllisyyshanke. Osatoteuttajina toimivat Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja Turun ammattikorkeakoulu oy:n Salon toimipiste. Hankkeen tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen toimintamalli nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien ohjaamiseen ja työllistymiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti vähintään 300 - 500 päivää työmarkkinatukea saaneet henkilöt, alle 25-vuotiaat nuoret, alle 30-vuotiaat tutkinnon suorittaneet, maahanmuuttajat, ja siirtymävaiheessa olevat henkilöt (esimerkiksi pajatoiminnassa tai työkokeilussa päättävät).

Hankkeen läpileikkaavana työkaluna käytetään palvelumuotoilua. Tämän johdosta hankkeen kohderyhmän asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioidaan heti ohjauksen alkuvaiheessa. Hankkeessa kehitetään eri paikoissa toteuttavien (pajatoiminta, muut työpaikat) ja tutkintojen sisältöjen vastaavuuksien kartoittamista ja opinnollistamista. Hankkeessa kehitetään alueen yritysten, yhdistysten ja työllisyydenhoidon merkittävien toimijoiden (mukaan lukien TE-palvelut) kanssa käytävää yhteistyötä.Hankkeen puitteissa esitetään Salon kaupunginhallituksen käsittelyyn säännöllisin väliajoin työllisyydenhoidon uusia toimenpideavauksia.

Salon alueen työllisyystilanne on erittäin haasteellinen. VOITTO-hanke vahvistaa Salon kaupungin työllistämisasioiden hoitamista merkittävällä tavalla. Hankkeen myötä Salon alueen työllistymismahdollisuudet paranevat ja Salon kaupungin työllistämismahdollisuudet hyödynnetään tehokkaasti.

Rahoitus: Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR), omarahoitusosuus: Salon kaupunki, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Turun ammattikorkeakoulu oy (Salon toimipiste)

Kesto: 17.8.2015 - 13.8.2018

Toteuttajat: Salon kaupunki (koordinoija/ päätoimija), Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Turun ammattikorkeakoulu oy Salon toimipiste

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Eija Laitinen 044 778 2153,
Irmeli Leino 044 907 5495,
Reija Kiviluoto 044 770 4532,