EtusivuVapaa-aika ja matkailuSalon retkeilykohteiden kehittämissuunnitelmat ovat valmistuneet

Salon retkeilykohteiden kehittämissuunnitelmat ovat valmistuneet

Leader-hankkeessa kehitettiin Salon alueen retkeily- ja luontomatkailukohteita. Kehitettäviin kohteisiin laadittiin tarkemmat suunnitelmat Salon kaupungin liikuntapalveluissa puoli vuotta kestäneessä hankkeessa.

Aiemmassa retkeilyn kehittämishankkeessa (2017-2018) kartoitetuista 52 retkeilykohteesta valittiin kuusi kohdetta jatkokehittämistä varten, joihin laadittiin tarkemmat suunnitelmat kohteiden reittien ja retkeilyrakenteiden kehittämiseksi. Lisäksi käytiin tarvittavaa keskustelua kohteiden ylläpidosta ja aloitettiin maankäyttösopimusten laatiminen. Tavoitteena on mahdollistaa kohteiden investointeja koskeva päätöksenteko sekä parantaa kohteiden saavutettavuutta eri kohderyhmien osalta ja sitä kautta lisätä kohteiden virkistyskäyttöä ja luontomatkailua. Leader-kehittämishanke kesti elokuusta 2018 tammikuuhun 2019.

Kehitettäviä kohteita olivat:

  • Retkeilyreitti Salo-Lehmijärvi-Teijon kansallispuisto (vaellus- ja maastopyöräilyreitti)
  • Melontareitit "Halki Salon sisävesien" (Kiskonjoki) ja "Merellistä Saloa mukaillen"
  • Viitankruunun muinaispolku (kulttuurireitti)
  • Rannikkoreitti (pyöräretkeilyreitti)
  • Hyyppärän harjun polku ja Kultalähde (luontopolku)

Näiden retkeilyreittien kehittämisessä erityinen painoarvo oli suunnitelmista niiden opastuksen ja viitoituksen (opastaulut ja reittimerkinnät) uusimisessa. Myös retkeilyä tukevia rakenteita, kuten laavuja, tulisijoja ja kuivakäymälöitä tulisi rakentaa sekä raivata reiteillä olevia puita ja pensaita. Lehmijärven retkeilyreitillä uusiksi reittiosuuksiksi nousivat yhteys Viitankruunun muinaispolulle Viitannummen rannan kautta sekä jatkoyhteys Lehmijärveltä edelleen Teijon kansallispuistoon. Tämä kytkisi hienosti kaupungin ja kansallispuiston alueen yhteen sekä lisäisi kansallispuiston nykyistä reittivalikoimaa. Rannikkoreitillä uutta olisi suunnitelmien mukaan yhteys Särkisaloon sekä nykyisen Perniöntien reittilinjauksen siirto vähäliikenteisimmille maantieosuuksille. Merellisen Salon melontareittiin liitettäisiin uutuutena mm. Särkisalon kierros. Hyyppärän harjun nykyinen epävirallinen polku muuttuisi viralliseksi reitiksi, kun kaupungin ja Metsähallituksen välinen sopimus saadaan laadittua. Viitankruunun muinaispolun saavutettavuus paranisi edelleen, kun sille luodaan uusi merellinen reittiyhteys Viitannummen rannasta.

Reittien suunnittelussa on tehty laajaa yhteistyötä eri sidosryhmätahojen kanssa, jossa mm. seurat, yhdistykset, yritykset, Metsähallitus, Museovirasto sekä reittien varsien kunnat (Kemiönsaari, Hanko, Lohja ja Raasepori) ovat olleet mukana.

Suunnitelmien toteutuminen riippuu pitkältä laadittavista maanomistajasopimuksista, joita nyt on lähdetty laatimaan vaiheittain eri kohteille. Maanomistajia kuullaan ja heidän kanssaan neuvotellaan ennen sopimusten laatimista näistä laadituista suunnitelmista. Tarkoituksena on kehittää näitä reittejä osaksi ylikunnallisia retkeilyreittejä, jotta niiden käyttö lisääntyisi ja niitä olisi edelleen helpompi kehittää sekä myös markkinoida eri kohderyhmille.

Hankkeen suunnittelusta ja vetämisestä vastasi Salon kaupungin liikuntapalveluissa projektipäällikkö
Tapio Hartikainen, jolle hankkeeseen liittyvät kysymykset voi osoittaa:
Tuen hankkeeseen on myöntänyt Ykkösakseli ry.

Saat lisätietoa ja voit ladata retkeilyesitteet Salon alueen retkeilyreiteistä ja luontokohteista seuraavista linkeistä: www.salo.fi/retkeilykohteet ja www.visitsalo.fi/luontokohteet

Leader logo rgb EU ISO.jpg - pienennettyLippu ja lause suomi - pienennetty

Julkaistu: 6.2.2019 13:46

Takaisin