Vaski-kirjastojen käyttösäännöt

Kirjastokortin haltija sitoutuu noudattamaan Vaski-kirjastojen käyttösääntöjä. Käyttösääntöihin voit tutustua tästä liitteestä.