Kulttuuriasiain yksikkö

Kulttuuriasiain yksikkö kehittää ja toteuttaa kulttuuripalveluita yhteistyössä kaupungin eri toimialojen sekä vapaan kentän ja kolmannen sektorin kanssa. Yksikkö vastaa kulttuuriavustuksiin liittyvästä valmistelusta ja raportoinnista sekä on mukana erilaisissa verkostoissa kuten esimerkiksi Kulttuurikumppanit ja alueen lastenkulttuurintoimijat.

Tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia tutustua taiteen ja kulttuurin eri muotoihin niin kokijana kuin tekijänä elämänkaaren eri vaiheissa. Meille tärkeää on:

  • taiteen ja kulttuurin saavutettavuus
  • kaupunkilaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • kulttuuritoimijoiden omaehtoisen toiminnan tukeminen
  • aktiivinen ja avoin yhteistyö monialaisesti ja poikkihallinnollisesti

Vuonna 2019 kulttuuriasiain yksikkö on mukana toteuttamassa esimerkiksi seuraavia tapahtumia: Salo Circus Festival, Salo Jazz Festival ja Salo - Lasten Laulukaupunki, Salon Oppaat ry:n teemakävelykierrokset kesälauantaisin, monitaiteellinen Pimeän peitto raottuu Perniössä, Syrämme Palo -runotapahtuma Kuusjoella, Wiurilan kesä -kuvataidenäyttely, Teijon elokuvakesä sekä Raatalan Humpparalli - monen muun lisäksi!