Kulttuuriasiain yksikkö

Kulttuuriasiain yksikön toiminnan lähtökohtana on talousarvioon varatun määrärahan kohdentaminen mahdollisimman tehokkaasti tuottamaan laadukkaita kulttuuripalveluja kuntalaisille. Kuntalaispalveluja toteutetaan toimimalla yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa avustusten ja ostopalvelun kautta.

Kulttuuriasiain yksikön toiminta nojaa Varsinais-Suomen kulttuuristrategian kantavaan teemaan - kumppanuuteen. Kumppanuutta tarkentavat näkökulmat vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus ja resurssiviisaus.

Monessa mukana

Kulttuuriasiain yksikön merkittävyys pohjautuu vuosia jatkuneeseen työhön ja työn tulosten jatkuvaan hyödyntämiseen.


Kulttuuriasiain yksikön järjestämät tapahtumat