Halikonlahden lintupolusta esteetön polku

Liikuntapalveluissa toteutettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen kehittämishankkeiden myötä nousi esiin esteettömän reitin puute Salossa. Vuodelle 2019 liikuntapalveluille myönnettiin investointirahaa opasteisiin ja rakenteisiin eri retkeilyreiteille. Esteetöntä polkua toteutetaan näillä määrärahoilla. Yhteensä 23 000 euron investointirahaa käytetään myös muihin kohteisiin, tähän kohteeseen käytetään tänä vuonna reilu 10 000 e, mutta kohdetta kehitettäneen edelleen myös tulevina vuosina.

Retkeilykohteiden kartoittamisen tuloksena todettiin, että Halikonlahden olemassa oleva lintupolku (kaupungin ympäristösuojelun ylläpitämä) Satamakadun varrella soveltuisi pienehköillä muutoksilla erittäin hyvin esteettömäksi reitiksi, koska maapohja on kova ja korkeuseroja ei ole. Paikoin polku on jäänyt ihan entiselleen, paikoin polkua on tasoitettu ja tuotu epätasaisuuksien päälle soraa. Soran päälle on levitetty kivituhka, jonka päällä pyörätuolilla, rollaattorilla, lastenvaunuilla jne. liikkuminen on sujuvaa. Suurin työ reitillä on ollut uuden linjauksen teko Satamakadun ja altaiden väliin. Entinen reitti kulki Satamakadulla kevyen liikenteen väylää sekä autotietä pitkin mutta uudella reitillä Satamakatua ei ylitetä ja voidaan kulkea polkua pitkin. Esteettömän polun pituus on 1,9 km. Esteettömälle reitille pääsee Satamakatu 49 ja Satamakatu 69 parkkipaikoilta. Reitin opasteet ja opastaulut pyritään asentamaan paikoilleen loppusyksyn aikana. Reitillä ei ole talvikunnossapitoa. Reitin avajaiset pidetään keväällä 2020.

Esteettömän reitin suunnittelussa on ollut apuna Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n asiantuntija. Polun parantaminen esteettömäksi luontopoluksi on ollut mahdollista kaupungin monen eri yksikön (ympäristönsuojelu, kiinteistö- ja mittauspalvelut, yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen, vesilaitos) myötämielisellä asenteella, josta liikuntapalvelut on erittäin iloinen.

Paikka on jo 1800-luvulla ollut tunnettu lintupaikka. Viurilanlahti on arvokas lintukohde, mikä pitää huomioida alueella liikkuessa.

esteetön reitti

Halikonlahti eväät