Yleisötilaisuuden järjestäminen

Erilaiset tapahtumat elävöittävät kaupunkia ja tuovat vaihtelua ja virkistystä asukkaille. Tapahtumien myötä paikkakunnalle saadaan myös tapahtumavieraita ja sitä kautta mahdollisia asiakkaita muillekin paikallisille toimijoille. Tapahtumiin osallistuu usein suuri joukko ihmisiä ja sitä kautta syntyy vaikutuksia myös ympäristöön. Hyvällä suunnittelulla mm. roskaantumisen, melun ja liikenteen vaikutukset saadaan mahdollisimman vähäisiksi.

Tapahtumien järjestäminen edellyttää yleensä erilaisten lupien hankkimista ja ilmoitusten tekemistä. Liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin, jotta kaikki luvat ja ilmoitukset ehditään käsittelemään ajoissa.

Tälle sivulle on koottu tietoa yleisimmin tarvittavista luvista ja muista asioista, joista tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia. Riippuen tapahtuman luonteesta voidaan tarvita lisäksi muitakin lupia ja ilmoituksia kuin tässä mainitut.