Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu

Liikkuvat elintarvikehuoneistot tekevät ilmoituksen elintarvikehuoneistotoiminnasta yhden kerran sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella he aloittavat toiminnan tai jonka alueella toiminnasta on aiemmin ilmoitettu. Sen jälkeen he tiedottavat toiminnastaan vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista niiden kuntien viranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan.

Tapahtumien elintarvikkeiden myynnin ja tarjoilun osalta toivotaan, että tapahtuman järjestäjä tekee yhteisilmoituksen tapahtumaan tulevista elintarviketoimijoista Selvitys suuresta yleisötilaisuudesta -lomakkeen liitteellä (toimijan nimi, osoite, puhelin/sähköposti, myytävät elintarvikkeet).

Mikäli järjestäjä ei tee yhteistiedotusta, tulee jokaisen liikkuvan elintarvikehuoneistotoimijan tiedottaa itse tulostaan Salon kaupungin ympäristöterveydenhuollolle.

Ulkoilma tuo omat haasteensa elintarvikkeiden käsittelyyn. Helle, rankkasateet, pakkaset ja lumi vaikuttavat myyntitoimintaan. Elintarviketoimija on vastuussa toiminnastaan ja hänen on tunnistettava toimintaansa koskevat määräykset ja ¨toimintaan liittyvät riskit. Telttaolosuhteissa hyvien työtapojen ja omavalvonnan noudattamisen merkitys korostuvat.

Elintarvikkeiden valmistukseen, käsienpesuun sekä välineiden ja elintarvikkeiden puhdistukseen on käytettävä pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 mukaista vettä. Tapahtuma-alueen veden hankintaan liittyvistä asioista voi kysyä Liikelaitos Salon Vedeltä.

Tapahtuma-aluetta valittaessa tulee huomioida alueen päällyste. Elintarvikkeiden myynti tulee tapahtua pölyämättömällä alustalla ja pölyäminen tulee huomioida koko tapahtuma-alueella. Tarvittaessa tulee huolehtia pinnan pölyämisen estämisestä esim. hiekkakentän suolaamisesta ennen tapahtumaa.